ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

รหัสสินค้า : 9786168282144

ราคา

189.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 189.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-14-4

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 184

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบไฟฟ้า เพราะมีหน้าที่ตัดและต่อวงจร, แปลงเฟส,กรองกระแส, รักษาความปลอดภัยให้ระบบ และเป็นศูนย์กลางการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังจุดต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างการควบคุมระบบไฟฟ้า รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า การคำนวณโหลดขนาดสายไฟ และขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ รวมถึงการติดตัง้ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายใน/นอกอาคาร และระบบสายดิน