ช่างมอเตอร์ไซค์

รหัสสินค้า : 9786168282335

ราคา

179.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 179.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-33-5

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 184

ช่างมอเตอร์ไซค์

หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงพื้นฐานที่สำคัญของมอเตอร์ไซค์ (จักรยานยนต์) โครงสร้างระบบกลไกที่สำคัญ และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับผู้อยากเป็นช่างซ่อมหรือเรียนช่างยนต์ หรือผู้สนใจเรียนรู้ระบบต่างๆ ของมอเตอร์ไซค์ โดยเนื้อหาจะแจกแจงรายละเอียดในแต่ละระบบที่ควรรู้ เนื้อหาเข้าใจง่าย และสามารถทำตามขั้นตอนการซ่อมบำรุง รวมถึงการตรวจสอบชิ้นส่วนเพื่อประเมินสภาพการทำงานของระบบเครื่องยนต์

ระบบคลัตช์ และระบบส่งกำลังได้