AI and Machine Learning for Coders เส้นทางและหลักการสู่การโค้ด AI

รหัสสินค้า : 9786168282281

ราคา

595.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 595.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-28-1

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 448


AI and Machine Learning for Coders

หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมผู้อ่านให้พร้อมสำหรับการเขียนโปรแกรมด้าน AI และ Machine Learning สำหรับ

โปรเจ็กต์ที่หลากหลาย ทั้งการใช้กับโทรศัพท์มือถือ, ใช้ในบราวเซอร์ หรือผ่านระบบคลาวด์ โดยเน้นการเขียนโค้ด ไม่เน้น

คณิตศาสตร์

เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 พูดถึงวิธีใช้ TensorFlow เพื่อสร้างโมเดล ML หลายรูปแบบ ตั้งแต่

คอมพิวเตอร์วิชันไปจนถึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และส่วนที่ 2 จะช่วยให้ผู้อ่านนำโมเดลไปใช้กับโทรศัพท์มือถือ ทั้งบน

Android, iOS หรือรันบนบราวเซอร์ที่ใช้ JavaScript หรือเปิดให้บริการบนระบบคลาวด์ได้ โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลด

ตัวอย่างโปรแกรมในเล่มได้ที่ https://github.com/lmoroney/tfbook