ตราฝังตรึง (Atonement)

รหัสสินค้า : 9786168053126

ราคา

437.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 437.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8053-12-6

สำนักพิมพ์ บทจร

จำนวนหน้า 383

 นวนิยายเรื่อง ‘ตราฝังตรึง (Atonement)’ มีจุดเริ่มต้นแค่เพียงความฟุ้งฝันของ “ไบรโอนี” เด็กหญิงผู้มีความใสซื่อบริสุทธิ์เท่ากับความเร้นลับซับซ้อนภายในใจ เรื่องเล่าจากปากคาของเธอส่งผลลุกลามบานปลายต่อชะตากรรมของ “ซิซีเลีย” และ “ร็อบบี” จนกลายเป็นโศกนาฏกรรม “เรื่องเล่า” จึงเป็นทั้งบาปที่ตราตรึง ขณะเดียวกันก็ยังเป็นหนทางในการไถ่ถอนบาปที่เคยก่อไว้ด้วย ตราบาปที่ไม่อาจไถ่ถอนให้ย้อนคืนกลับไปใหม่ได้ จาต้องชดใช้ด้วยความฟุ้งฝันของเรื่องเล่านั้นเสียเอง ดังที่ตอนหนึ่งเขียนว่า

“…นักเขียนนวนิยายจะไถ่ถอนบาปให้สาเร็จได้อย่างไรกันเล่า ในเมื่ออานาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินผลลัพธ์ที่ออกมาทาให้เธอกลายเป็นพระเจ้าไปในคราวเดียวกัน ไม่มีบุคคลใด สิ่งใด หรือรูปลักษณ์อันสูงส่งกว่าใดๆ ให้เธอ