Arduino Smart Farm Projects

รหัสสินค้า : 9786168282151

ราคา

259.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 259.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-15-1

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 256

Arduino Smart Farm Projects

จุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการบริหารจัดการฟาร์ม

ไร่นาให้เกษตรกรไทยเข้าถึงได้ด้วยเงินไม่ถึงหนึ่งพันบาท เจ้าของฟาร์มหรือผู้ดูแลสามารถดูแลความชื้นในดิน

แสงสว่าง อุณหภูมิภายในฟาร์มหรือผลผลิตได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส และสามารถตัดสินใจทำอะไรได้บนมือ

ถือในทันที

ในเล่มประกอบด้วยโปรเจ็กต์ต้นแบบที่สามารถนำเอาไปประยุกต์พัฒนาระบบเรือกสวนไร่นาได้

อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการปฏิบัติให้เห็นผลจริง ทั้งระบบอัตโนมัติควบคุมความชื้นในดิน และอุณหภูมิโรง

เรือนเพาะปลูกได้ด้วยมือถือ และต้นแบบระบบหลังคากันฝนอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถสั่งรดน้ำจากที่ไหนก็ได้