สำนักพิมพ์ JLIT

สำนักพิมพ์ J Lit เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนเล็กๆ ที่รักในหนังสือ และมีประสบการณ์ในการทำหนังสือแปลญี่ปุ่น เราจึงตั้งใจอยากเป็นกลุ่มคนที่ส่งผ่านหนังสือญี่ปุ่นให้ผู้อ่านคนไทย สร้างชุมชนคนรักหนังสือญี่ปุ่น และเปิดพื้นที่เสนอเรื่องราววัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านหนังสือญี่ปุ่น เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

ชื่อของสำนักพิมพ์ J Lit มาจากคำว่า J = Japan หรือญี่ปุ่น Lit = Literature หรือวรรณคดี มีความตั้งใจที่จะผลิตวรรณกรรมแปลภาษาญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นไปที่วรรณกรรมคลาสสิกในยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น โดยแปลจากภาษาต้นทางคือภาษาญี่ปุ่นโดยตรง และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอื่น ๆ ในอนาคต

ทีมงานของสำนักพิมพ์ J Lit เป็นผู้คร่ำหวอดในวงการสิ่งพิมพ์ในเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น พิถีพิถันกับกระบวนการขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การแปล การบรรณาธิการต้นฉบับ การตรวจความถูกต้อง การออกแบบ ไปจนถึงกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อส่งหนังสือคุณภาพให้ผู้อ่านคนไทย

ล่าสุดเราเปิดสำนักพิมพ์ในเครือสำหรับพิมพ์วรรณกรรมเยาวชนโดยเฉพาะชื่อว่า JLittle