สำนักพิมพ์ YF Culture

“เราจะมอบความสุขที่ไม่มีวันหมดอายุให้กับเด็กๆ ทุกคน”

กว่าสี่สิบปีที่สำนักพิมพ์โย่วฝู คัลเจอร์ ยึดมั่นในหลักการนี้เพื่อสร้างความสุขที่ไม่มีวันหมดอายุให้แก่เด็กๆ โดยเริ่มจากแนวคิดที่ว่าหากปลูกฝังพฤติกรรมการเรียนรู้และทักษะการใช้ชีวิตที่ดีผ่านการอ่าน จะสามารถทำให้เด็กรู้จักถึงการใช้ชีวิตและพบเจอแต่ความสุขที่พวกเขาสร้างได้ด้วยตัวเองไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นนิยามที่แท้จริงของคำว่า “ความสุขที่ไม่มีวันหมดอายุ”

เพราะมีอุดมการณ์ที่เด่นชัด ในปี 2008 โย่วฝูเป็นสำนักพิมพ์เดียวในไต้หวันที่ก้าวนอกกรอบตีพิมพ์ทั้งหนังสือสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ และมีการร่วมทุนกับพันธมิตรในหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง มาเลเซีย โดยร่วมจับมือกันวิจัย สำรวจตลาดใหม่ และคัดสรรเนื้อหาที่จะทำให้เด็กๆ สามาถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตได้อย่างสนุกสนานและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่สำนักพิมพ์โย่วฝูให้ความสำคัญมาก คือ เรื่องการจัดการอารมณ์ การวิเคราะห์นิสัยที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ความปลอดภัย หรือแม้กระทั่งกระบวนการคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ล้วนเป็นทักษะพื้นฐานที่ยิ่งเด็กทุกคนเข้าใจเร็วเท่าไร การใช้ชีวิตก็จะมีผลดีมากขึ้นเท่านั้น

ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่สำนักพิมพ์โย่วฝูจะเริ่มเดินทางในเส้นทางใหม่ในประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะกับเด็กๆ เท่านั้น แต่สำนักพิมพ์จะร่วมเดินทางไปกับพ่อแม่ นักวิชาการ และคุณครูในโรงเรียน เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนาน และเส้นทางการเติบโตที่มีประสิทธิภาพให้กับเด็กๆ ทุกคน